Dụng cụ rửa pipette tự động AS ONE 4-026-01 AB-1

Mô tả