Sàng lọc thí nghiệm IIDA JIS Z8801 Aperture 25 µm Ø200 x 60 m/mH MESH 500

Danh mục:

Mô tả

Sàng lọc thí nghiệm IIDA JIS Z8801 Aperture 25 µm Ø200 x 60 m/mH MESH 500