Thiết bị bảo vệ đồng hồ áp suất NAGANO KEKI FG20-383 0.06~0.15MPA, G3/8xR3/8

Danh mục:

Mô tả

Thiết bị bảo vệ đồng hồ áp suất NAGANO KEKI FG20-383 0.06~0.15MPA, G3/8xR3/8